top of page

Публічна оферта

(договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Прочитайте текст цієї Публічної оферти (договору) про надання послуг і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Публічної оферти (договору), чи Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо звернутись за додатковими роз'ясненнями до адміністрації.

Послуги надаються Фізичною особою-підприємцем Лунь Мартою Іванівною (ІПН 1806811302) за адресою: 81249, Львівська обл., Перемишлянський район, с. Лопушна, вул. Селиська 7, та включають в себе розміщення фізичних осіб, шляхом надання місця для тимчасового проживання у одному із котеджів (надалі Котедж).

У випадку прийняття Вами запропонованих Послуг вважається, що Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг та правил проживання в котеджі, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в тому числі погоджуєтесь виконувати усі зобов'язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг та правилами проживання в котеджі) і Вам зрозумілі всі їх положення. Публічна оферта (договір) про надання послуг та правила проживання в котеджі визначають зміст прав, обов'язків та відповідальності котеджі і Користувача, діють одночасно та доповнюють один одного.1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта визначає умови договору відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або «Замовник» або «Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання місця для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Котедж та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору) розміщений на сайті www.skarbovagora.com.ua.

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв'язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг від Котеджу.2. Пропозиція (публічна оферта) / Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти (договору) є надання Котеджем Користувачеві за плату послуг з розміщення шляхом надання місця для тимчасового проживання за адресою місцезнаходження Котеджу у спеціально обладнаному жилому приміщенні відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили публічного договору приєднання з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої пунктом 3.4 цієї Публічної оферти (договору), що означають повне та беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами, та вважається, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Котеджем і Користувачем у формі публічного договору приєднання (згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених пунктом 3.4 цієї Публічної оферти (договору).

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно з частиною другою статті 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті.

Укладання договору означає, що Користувач:

- у повному обсязі ознайомився та згодний з правилами проживання у Котеджі;

- визнає безумовну придатність приміщень Котеджу для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;

- приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень.

3.4. Замовник у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:

- сплати послуг з тимчасового проживання через адміністрацію Котеджу або банківським переказом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;

- безпосереднє користування Користувачем послугами Котеджу (поселення);

- заповнення і підписання реєстраційної картки/розписки/анкети при поселенні у Котедж.

3.5. Користувач зобов'язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Котеджу достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.4. Порядок бронювання Послуг

4.1. Замовлення (бронювання) послуг Котеджу здійснюється через сайт із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості місць і Котеджів, прізвища та ініціалів Замовника або Споживачів, кількості дітей, та їх віку тощо.

4.2. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Котедж надсилає Замовнику підтвердження броні електронною поштою або інформує усно.

4.3. Для бронювання Котеджу необхідна 100% оплата послуг на рахунок Котеджу. Відсутність оплати знімає із Котеджу відповідальність за надання місця тимчасового проживання Замовнику.


4.5 При скасуванні бронювання менше, ніж за 5 діб, кошти не повертаються. В іншому випадку кошти повертаються на картковий/розрахунковий рахунок Замовника у повному обсязі протягом 3-х робочих днів з часу відміни бронювання.4.6. При проживанні менше доби, оплата здійснюється за повну розрахункову добу відповідно до встановленого часу поселення і розрахункової години.4.7. Ранній заїзд (до розрахункової години 11:00) можливий тільки при попередньому письмовому узгодженні з Котеджем.

4.8. Ціни на заброньовані та сплачені повністю Замовником послуги Виконавця не можуть бути змінені.

4.9 Часом виїзду з Котеджду є 11 година (за київським часом), часом заїзду – 14 година (за київським часом).

5. Порядок розрахунків

5.1. Послуги Котеджу, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на інформаційних стендах меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Котеджу та/або на сайті Котеджу та соцмережах.

5.2. Право на отримання/використання Послуг Котеджу, як правило, надається після здійснення плати за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. 

5.3. Котедж вправі застосовувати вільні ціни та систему знижок на послуги з тимчасового розміщення.

5.4. Оплата послуг в Котеджі здійснюється готівкою або платіжними картками.

5.5. Зі спливом оплаченого періоду проживання Користувач зобов'язаний залишити Котедж та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 11:00 години київського часу (час виселення) останнього оплаченого дня проживання або оплатити продовження періоду проживання в Котеджі за відсутності бронювання вказаного Котеджу третіми особами.

5.6. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка є можливою за погодженням з адміністрацією Котеджу.

5.7. У випадку надання Готелем послуг без здійснення оплати, Користувач зобов'язаний здійснити оплату таких послуг у день закінчення періоду проживання згідно виставленого рахунку відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, прайсах, іншій інформаційній документації Котеджу та/або на сайті Котеджу. В такому випадку Користувач оплачує надані послуги (виконує умови Договору) за місцезнаходженням Котеджу.6. Порядок оформлення проживання в Котеджі. Порядок дострокового припинення надання послуг з розміщення за ініціативою Користувача

6.1. Розміщення Користувача в Котеджі, як правило, здійснюється на платній основі в порядку бронювання, визначеного в Розділі 4 договору, відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, прайсах, іншій інформаційній документації Котеджу та/або на сайті Котеджу чи соцмережах, з одночасним пред'явленням Користувачем адміністрації Котеджу документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб молодше 16 річного віку без супроводу батьків, опікунів тощо, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства, міграційна карта), а також заповненням реєстраційної картки Користувача за визначеною формою. При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за працівником адміністрації Котеджу право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення в Котеджі.


7. Форс-мажор

7.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від відповідальності за невиконання обов'язків за цим договором.

7.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії цих обставин.

7.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом або визнана обома Сторонами, про що вони складають відповідний акт.


8. Права і обов'язки Користувачів послуг з розміщення в Котеджі

8.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:

- користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в цій Публічній оферті (договорі) та в правилах проживання у Котеджі, інших документах Котеджу;

- отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Котеджу, вартість послуг, що надаються на території Котеджу;

8.2. Користувачі послуг з розміщення зобов'язані:

- беззастережно дотримуватись положень та умов цієї Публічної оферти (договору);

- поважати права інших гостей Котеджу;

- дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись від вживання нецензурних висловів у громадських зонах Котеджу;

- дотримуватись правил проживання в Котеджі, правил користування об'єктами інфраструктури Котеджу, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;

- берегти майно Котеджу. У разі умисного / ненавмисного псування / втрати майна Котеджу, все одно буде стягуватися оплата згідно із затвердженим прейскурантом. У разі втрати ключа – штраф 200 грн. Втрата майна Котеджу/нанесення збитку відшкодовується в розмірі вартості. Переміщення і винос предметів з Котеджа не дозволяється, недостача майна Котеджу в Котеджі рівнозначна збитку з повною компенсацією.- дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Котеджу;

- письмово повідомляти Котедж про ануляцію та/або зміну замовлення заброньованих послуг не пізніше ніж за 5 (п'ять) діб до дати заїзду Замовника або Споживача (своєчасна ануляція).

- під час заселення у Котедж ретельно оглянути його, повідомити про всі виявлені недоліки. Якщо Замовник не повідомив про такі недоліки, він несе за них відповідальність.


9. Права і обов'язки Котеджу

9.1. Котедж зобов'язаний:

- своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;

- інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Котеджу та форму і порядок їх оплати;

- забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

- своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в найкоротші строки);

- нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в Котеджах, а також за якість підготовки Котеджу до заселення.

Котедж не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в Котеджі, втрачені на території Котеджу, або їх пропажу з будь-яких причин.

9.2. Котедж та його працівники вправі:- Відмовити Гостю в поселенні у наступних випадках:

- у Гостя відсутні документи, або ж документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що документи фальшиві;

- У Гостя неохайний, брудний зовнішній вигляд,

- Гість знаходиться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого подібного стану сп'яніння. Поведінка Гостя неадекватна та агресивна.

- Гість відмовляється дотримуватись правил проживання в Котеджі;


- заходити до Котеджу для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень цієї Публічної оферти (договору);


- у випадку закінчення (спливу) узгодженого із адміністрацією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача в Котеджі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання протягом більш як 2-х годин без сплати, самостійно звільнити Котедж від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;


- стягнути з Замовника штрафи у випадках та в розмірах, які визначні цим договором та правилами проживання у Котеджі;

- при більш як двократному порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати співробітників органів внутрішніх справ для з'ясування обставин та встановлення фактів таких порушень;

- достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів, розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Котеджу у разі:

\ перебування на території Котеджу в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння чи під дією психотропних речовин;

\ паління в Котеджах, а також на території Котеджу, окрім спеціально відведених для цього місць;

\ без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

\ порушення правил громадського порядку;

\ порушення правил проживання в Котеджі;

\ порушення положень цієї Публічної оферти (договору);

\ систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Котеджу на порушення їхніх прав та свобод.10. На території Котеджу забороняється

- запрошувати та проводити в Котеджи сторонніх осіб;

- передавати третім особам ключ (карту, браслет тощо) від Котеджа;

- проживати з тваринами;

- пересувати меблі та переміщати предмети інтер'єру;

- палити в Котеджах та інших місцях, не призначених для паління;

- порушувати спокій інших гостей Котеджу після 22:00 години, створюючи галас або шум;

- зберігати чи приносити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, отруйні, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети. Користувачі, які мають право на носіння та зберігання зброї, зобов'язані повідомити про це рецепцію в день заїзду, пред'явивши відповідні дозвільні документи;

- виносити посуд і столові прибори з котеджу;

- свідомо забруднювати територію Котеджу недопалками, сміттям тощо;


- користуватись власними прасками, електронагрівальними приладами, кип'ятильниками, чайниками тощо, які не входять в комплектацію Котеджа;

- запалювати свічки.

У випадку більш як дворазового порушення або одноразового грубого порушення гостем правил поведінки та/або обов'язків, зазначених в розділах 10-12 цієї Публічної оферти (договору), рецепція Котеджу вправі відмовити гостю в подальшому наданні послуги з тимчасового розміщення, а відтак і перебування на території Котеджу, з обов'язковим складанням відповідного акту та, за необхідності, із залученням співробітників правоохоронних органів.

Користувачі визнають за Готелем право не надавати послуги з тимчасового розміщення особам, які:

- на думку рецепції знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння чи під дією психотропних речовин;

- без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігають чи приносять зброю, вибухові і легкозаймисті, їдкі, ядовиті, наркотичні засоби та інші небезпечні предмети і речовини;

- не надали документів, що посвідчують особу;11. Вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Котеджу, документ з відміткою Котеджу, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Рекламації та всі необхідні документи надаються Котеджу не пізніше 14 днів із дня закінчення надання послуги. Всі рекламації розглядаються Готелем лише за умови, що Котедж був поінформований про порушення умов надання послуги заздалегідь для можливості їх усунення протягом наступних 12 годин.

11.2. Котедж розглядає отриману рекламацію протягом 30 днів.

11.3. Рекламації, заявлені з порушенням вимог цієї Публічної оферти (договору) не розглядаються.

bottom of page